Materiálovotechnologická fakulta
STU so sídlom v Trnave

Materiálovotechnologická fakulta STU s sídlom v Trnave, ktorá bola založená v r. 1986 je jednou zo siedmych fakúlt Slovenskej technickej univerzity. V kampuse, situovanom na prednádraží sa nachádza 6 ústavov, pričom jedno pracovisko sa nachádza v Bratislave. Na fakulte vznikol v r. 2005 prvý univerzitný vedecký park, nachádza sa tu niekoľko centier excelentnosti a viac ako 30 špičkovo vybavených laboratórií. Fakulta poskytuje vzdelávanie v 8. Bc., 6. Ing. a 5 PhD. študijných programoch, a to v 5-tich oblastiach, medzi ktoré patria 1. Materiály, 2. Výrobné technológie, výrobné zariadenia a systémy 3. Informatika, automatizácia a mechatronika, 4. Manažment, kvalita a personálna práca a 5. Integrovaná bezpečnosť. Okrem vzdelávania sa venujeme výskumu a vývoju, v rámci spolupráce s firemnými partnermi poskytujeme aj možnosť realizovania vybraných typov zákaziek v našich laboratóriách. 

Analýza vlastností materiálov

VIAC INFO

Modifikácia vlastností materiálov

VIAC INFO

Výroba, prototypy a meranie

VIAC INFO

Požiarno technické charakteristiky

VIAC INFO

Manažment a podnikové procesy

VIAC INFO

Analýza rizík


VIAC INFO

Analýzy podľa noriem

 

VIAC INFO

Kurzy, školenia a poradenská činnosť

VIAC INFO

Prenájom 
priestorov

VIAC INFO