Kurzy, školenia
a poradenská činnosť

Ako vysoká škola ponúkame široké portfólio rôznych školení, kurzov alebo poradenskej činnosti vo viacerých oblastiach. Školenia a kurzy sa vždy dajú pripraviť na mieru, podľa požiadaviek zákazníka. 

Image from Freepik

Kurzy v oblasti strojárstva a výrobných technológií

KONTAKT         

Kurzy v oblasti manažérskych zručností a soft skills

KONTAKT         

Kurzy v oblasti softvérová podpora podnikových procesov

KONTAKT         

Kurzy v oblasti IT a komunikačných technológií. 

KONTAKT