Analýza vlastností materiálov


VIAC INFO

Modifikácia vlastností materiálov

VIAC INFO

Výroba, prototypy a meranie


VIAC INFO

Požiarno technické charakteristiky


VIAC INFO

Manažment a podnikové procesy


VIAC INFO

Analýza 
rizík


VIAC INFO

Analýzy 
podľa noriem

 

VIAC INFO

Kurzy, školenia a poradenská činnosť

VIAC INFO

Prenájom 
priestorov


VIAC INFO
Ako na to

Postup pri zadávaní zákazky

Image from Freepik

Ak Vás zaujala niektorá z ponúk, neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára. Vašu požiadavku zašleme na pracoviská, ktoré sa danou činnosťou zaoberajú, pričom sa Vám späť ozve zodpovedná osoba, ktorá bude riadiť interný proces a komunikáciu medzi pracoviskami realizujúcimi činnosti súvisiace s dopytom. Pri zadávaní dopytu môžete popísať detaily priložením súboru. Informácie o vzorkách vhodných pre jednotlivé analýzy a cenník tam, kde je to možné, doplníme postupne. 

kontaktný formulár

1. Požiadavka od zákazníka

Využite prosím kontaktný formulár, požiadavku môžete konkretizovať priložením súboru.

2. Interná komunikácia medzi oddeleniami

Vaša požiadavka sa zašle pracoviskám, ktoré sa môžu spolupodieľať na riešení problému.

3. Kontaktovanie zákazníka

Spätná ozodzva od kontaktnej osoby pre Vašu zákazku, vyjasnenie detailov. 2-3 dni po zaslaní dopytu.

4. Cenová ponuka

Na základe Vami zadaných informácií Vám pripravíme cenovú ponuku. 

5. Objednávka

V prípade záujmu, vystavíte objednávku.

6. Realizácia

Na základe definovaných podmienok a parametrov, v stanovenom čase sa zrealizuje Váš dopyt.

7. Kontrola zákazky

Pred odovzdaním sa realizuje kontrola zákazky, podľa zmluvy/objenávky.

8. Odovzdanie zákazky

V prípade naplnenia zmluvy/objednávky dochádza k odovzdaniu zákazky podľa zmluvných podmienok.

9. Platba

Po odovzdaní sa realizuje platby podľa štandardných podmienok.

10. Spokojnosť zákazníka

Spokojnosť zákazníka, prípadné rozbehnutie ďalších spoluprác nielen v oblasti zákaziek.