Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlo​m v Trnave

V kampuse MTF STU v Trnave, situovanom na prednádraží sa nachádza 6 ústavov, pričom jedno pracovisko sa nachádza v Bratislave. Na fakulte vznikol v r. 2005 prvý univerzitný vedecký park, nachádza sa tu niekoľko centier excelentnosti a viac ako 30 špičkovo vybavených laboratórií. 

Ústav výrobných technológií


infraštruktúra

Ústav  
materiálov


infraštruktúra

Ústav integrovanej bezpečnosti


infraštruktúra

Centrum pre nanodiagnostiku


infraštruktúra

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

infraštruktúra

Ústav výskumu progresívnych technológií

infraštruktúra

Priestory na krátkodobý prenájom

priestory