Ústav materiálov

Ústav materiálov vznikol 1. januára 2007. V pedagogickej, výskumnej aj expertíznej činnosti sa ústav zameriava na komplexnú materiálovú analýzu kovov, zliatin, plastov, skiel aj keramiky. V oblasti materiálových analýz sa pracovisko venuje výrobno-technologickým problémom praxe: identifikácia príčin zlyhania/porúch materiálov, súčiastok, strojov, nástrojov a prípravkov, materiálové analýzy (elektrické, optické a mechanické vlastnosti), meranie zvyškového austenitu, štruktúrne analýzy, fázové zloženie materiálov, stanovenie vnútorné napätia, hodnotenie povrchu materiálu konfokálnou mikroskopiou, testovanie odolnosti voči korózii, termická analýza