Big Data, IoT, modelovanie, simulácia, PLC 

Zaoberáme sa širokou oblasťou súvisiacou s informatizáciou, automatizáciou a mechatronikou od prediktívnych analýz, simulácie a modelovania až po návrh a tvorbu priemyselných sietí, dátových úložísk, relačných databáz, alebo implementáciu integrovaných systémov riadenia priemyselných procesov s dôrazom na funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť.

Image from Freepik

Big Data, IoT, 
modelovanie, simulácia, PLC 

Big Data

Prediktívne analýzy a získavanie znalostí (Data Mining) pre potreby riadenia a optimalizácie výrobných procesov v súlade s konceptom Industry 4.0

Priemyselné siete IoT

Ponúkame návrh, tvorbu a optimalizáciu priemyselných sietí vrátane návrhu implementácie nových  IoT a smart senzorických systémov.

Modelovanie a simulácia

Ponúkame modelovanie, simulácia a optimalizácia výrobných procesov a systémov, vrátane návrhu digitálnych dvojčiat. Počítačová simulácia a modelovanie technologických procesov, statických a dynamických problémov mechaniky strojov.

Dátové úložiská

Návrh a tvorba dátových úložísk vrátane NoSQL Databáz pre ukladanie štruktúrovaných a neštruktúrovaných výrobných dát obrovských objemov.

Expertízna 
a posudzovateľská činnosť

Realizujeme návrhy, výpočty, posudzovateľskú a konzultačnú činnosť v oblasti pevnostných a teplotných analýz. Ďalej ponúkame experimentálne merania napätí a deformácií, teplotných polí, merania vibrácií a hluku v technických systémoch.

Kurzy, školenia

Ponúkame kurzy, školenia a tréningy v oblasti informačných a komunikačných technológií, automatizácie a mechatroniky. Rozsah a obsah školení sa prispôsobuje na mieru potrebám zákazníka. 

Kontaktný formulár